X

سخنی از موسس: 

خداوندم را سپاس میگویم که افتخار این را به من عطا نموده که به عنوان اولین کارآفرین درعرصه ایجاد اشتغال در زمینه آموزش تعمیرات موبایل به هموطنانم باری از دوش جامعه ام برداشته و برای هزاران هم میهن گرانقدرم اشتغال ایجاد نمایم.

مجتمع فنی تهران پایتخت با 2 شعبه فعال در تهران از پر افتخارترین کار آفرینان حوزه فنی حرفه ای میباشد که با سالها سابقه درخشان در زمینه آموزش ، دوره های تخصصی این رشته را با استفاده از بروز ترین متد آموزشی و با هدف کارآفرینی و آموزش مهارت های کوتاه مدت کارآموزان، برگزار می نماید و مهارت آموزان را آماده ی حضور در بازار کار می نماید .

افتخار ما کار آفرینی برای هزاران نفر ازکارآموزان با آموزش مهارت های کوتاه مدت می باشد.

دو شعبه فعال

آموزش اینترنت اشیا


سرفصل های آموزش اینترنت اشیا 

فصل اول: آشنایی با اینترنت اشیا

 مقدمه و آشنایی با اینترنت اشیا

لایه های شبکه و معماری اینترنت اشیا

فصل دوم WIFI

 آشنایی با آردویینو و کار با سنسورها و فعال سازها (جلسه اول)

آشنایی با آردویینو و کار با سنسورها و فعال سازها (جلسه دوم)

 آشنایی باRESTAPI

آشنایی با ماژول وای فای  ESP8266

پروژه : روشن کردن چراغ اتاق هنگام باز شدن درب (جلسه1 )

پروژه : روشن کردن چراغ اتاق هنگام باز شدن درب (جلسه2)

پروژه : روشن کردن چراغ اتاق هنگام باز شدن درب (جلسه3)

   فصل سوم : Bluetooth

آشنایی با پروتوکل BLE

کار با NRF51822   

پروژه: روشن کردن چراغ با گوشی موبایل ( جلسه 1)

پروژه: روشن کردن چراغ با گوشی موبایل ( جلسه2 )

فصل چهارم : LoRa 

آشنایی با پروتکل LoRa

آشنایی با ماژول RA  

 پروژه: ارتباط بین دو ماژول LoRa

 پروژه: ارتباط بین دو ماژول   LORA

فصل پنجم RFID

آشنایی با ماژول MFRC522

حضور غیاب هوشمند کلاس

پروژه : جلسه حضور غیاب هوشمند کلاس (جلسه2 )

فصل ششم GPRS

راه اندازی ماژول SIM800

پروژه: اطلاع از باز شدن درب با پیامک

پروژه: اطلاع از باز شدن درب با پیامک

فصل هفتم: روشن کردن چراغ از هر نقطه ای از دنیا توسط تلگرام

آشنایی با VPS

آموزش telegram bot

آشنایی با پروتکل MQTT

پروژه نهایی جلسه 1

پروژه نهایی  جلسه 2

پروژه نهایی  جلسه 3

پروژه نهایی  جلسه 4

هر جلسه: 2 ساعت

مجموع ساعات: 60 ساعت

دو شعبه فعال

 

 

قبل از تکمیل ظرفیت ثبت نام کنید!

برای ثبت نام غیر حضوری بعد از مشاوره با مشاورین موسسه مبلغ شهریه را به شماره کارت 6107337809854803 به نام آقای اکبر محمد بیگی واریز و فیش آن را به شماره 09902089678 تلگرام کنید.

تماس با ما ثبت نام دوره