X

Revit

سرفصل های دوره
آموزش موارد پایه نرم افزار Autodesk Revit Building 9
خوش آمد گویی به این کورس آموزشی
آموزش با Interface نرم افزار Revit
آموزش افزودن در و پنجره و ویرایش یک مدل در Revit Building
آموزش افزدن سطوح ، پنجره ها و طبقات در نرم افزار Revit Building
آموزش افزودن سقف و نمایش بخش های مختلف آن در Revit Building
آموزش ذخیره سازی مدل طراحی شده
آموزش استانداردهای این نرم افزار و Setting های نرم افزار Autodesk Revit Building 9 :
آموزش و آشنایی با یکی از قالب های آماده نرم افزار Revit Building و آموزش چیستی و نحوه کار با تمام قسمت های آن بخش اول
آموزش و آشنایی با یکی از قالب های آماده نرم افزار Revit Building و آموزش چیستی و نحوه کار با تمام قسمت های آن بخش دوم
آموزش و آشنایی با یکی از قالب های آماده نرم افزار Revit Building و آموزش چیستی و نحوه کار با تمام قسمت های آن بخش سوم
آموزش مقایسه محتویات نرم قالب های گوناگون با یکدیگر
آموزش ساخت و کار با Title Block ها در نرم افزار Autodesk Revit Building 9
آموزش وارد کردن  و استفاده مجدد از Title Block های نرم افزار AutoCAD بخش اول
آموزش وارد کردن  و استفاده مجدد از Title Block های نرم افزار AutoCAD بخش دوم
آموزش وارد کردن  و استفاده مجدد از Title Block های نرم افزار AutoCAD بخش سوم
آموزش وارد کردن  و استفاده مجدد از Title Block های نرم افزار AutoCAD بخش چهارم
آموزش وارد کردن  و استفاده مجدد از Title Block های نرم افزار AutoCAD بخش پنجم
آموزش طراحی Modeling در نرم افزار Revit Building 9 ( یا به طور ساده تر شروع به طراحی ساختمان ):
آموزش تنظیم پروژه در نرم افزار Autodesk Revit Building 9
آموزش وارد کردن محتوا از بیرون نرم افزار Autodesk Revit Building 9
آموزش بخش بندی Surface و یا سطح در نرم افزار Autodesk Revit Building
آموزش وارد کردن اطلاعات طبقات در Revit Building
آموزش ساخت دیوار های ساختمان در این نرم افزار
آموزش تنظیم ارتفاع سطوح در Revit
آموزش تنظیم بوسیله Reference Plan ها
آموزش تنظیم دیوارها برای Math Import
آموزش جایگذاری پشت بام بر روی ساختمان
آموزش ساخت شیروانی در Revit Building
آموزش تعریف برخی خصوصیات برای دیوارها
آموزش چینش بین VIEW ها
آموزش افزودن پنجره به ساختمان در Revit
آموزش دانلود و استفاده از پنجره های موجود در وب سایت Revit Building
آموزش طرح نقشه پشت بام
آموزش خروجی گرفتن از Building ساخته شده برای نرم افزار AutoCAD
آموزش در رابطه با Mass Objects در نرم افزار Autodesk Revit Building 9 :
آموزش Import داده های پروژه در Revit
آموزش رسم نقشه ساختمان در Revit Building
Transfer Sketches to New Project Files
Link Phases to Overview
Create Model with Massing Extrusions
Transform Mass to Building Elements
آموزش ساخت مدل با  Sweeps
آموزش ساخت مدل با Mass Revolves بوسیله امکانات حرفه ای Autodesk Revit Building 9
آموزش ساخت مدل با Mass Blends توسط  امکانات فوق العاده Revit Building 9
آموزش در رابطه با Workset ها و فاز ها در Autodesk Revit Building :
آموزش فعال سازی ویژگی و ایجاد Workset ها در نرم افزار Revit Building
آموزش ساخت فایل مرکزی در نرم افزار Autodesk Revit Building 9
آموزش پیش بردن مراحل مختلف کار به طور همزمان
Sloped Walls and Ramp Openings
Create and Edit Curved Curtain Wall
آشنایی با دیگر فایل های پیوند خورده با Workset
آموزش فاز بندی کارها
Place / Edit and Group Office Furniture
آموزش حاشیه نویسی و یادداشت گذاری در نقشه ها :
آموزش در رابطه با Custom Room Tag
آشنای  با Elevation Indicator های نرم افزار Autodesk Revit Building 9
آموزش کار کردن با متون و نوت ها در Revit Building 9
آموزش ساخت Dimension ها در نرم افزار Autodesk Revit Building
آموزش ساخت Grid Head در اسناد Revit
آموزش ساخت Title Block ها
آموزش در رابطه با Sheet Layout
آموزش تغییر دادن نوع یادداشت ها
آموزش ایجاد زمانبندی در نرم افزار Autodesk Revit Building 9 :
آموزش افزودن اطلاعات بیشتر به زمانبندی
آموزش ساخت فایل Shared Parameters در نرم افزار Autodesk Revit Building
آموزش طرح نقشه اتاق ها و فضاها در ساختمان توسط امکانات بینظیر Autodesk Revit Building 9 :
آموزش ایجاد اتاق ها در  Revit
آموزش ساخت Schedule Key
آموزش کار با Color Fill ها در نرم افزار Autodesk Revit Building 9
آموزش در رابطه با Cross Building Area Plans
آموزش ساخت Area Plan سفارشی
آموزش خروجی گرفتن از اطلاعات برنامه های زمانبندی
آموزش در رابطه با Graphic Output :
آموزش نمایش مدل با ابزار Camera در نرم افزار Revit Building
آموزش تنظیمات رندر فضای بیرونی مدل ساخته شده در نرم افزار Autodesk Revit Building
آموزش ساخت رندر از فضای بیرونی
آموزش در رابطه با نحوه ساخت WalkThrough
آموزش در رابطه با فرمت های خروجی در نرم افزار Autodesk Revit Building
آموزش ایجاد Option ها و فرمول های منطقی
آموزش Option های مختلف Design
آموزش ساخت بالکن به همراه نرده های جلوی آن در نرم افزار Autodesk Revit Building 9
آموزش برخی دیگر از گزینه های Design در نرم افزار  Autodesk Revit Building 9
آموزش افزودن Custom Rail
آموزش ساخت Option های بالکن
آموزش ساخت برخی دیگر از قطعات یک ساختمان
آموزش ساخت پارامترهای Conditional
آموزش افزودن پارامتر ها و فرمول ها در نرم افزارAutodesk Revit Building 9

دو شعبه فعال