X

NetWork Plus

دوره آموزشی Network Plus یک دوره آموزشی فارق از هر نوع سیستم عامل که در کل دنیا به عنوان یک دوره استاندارد و مورد اعتماد شناخته شده است.شما در این دوره آموزشی نیازهای اساسی خودتان در خصوص دانش و مهارتهای لازم جهت طراحی ، پیکربندی ، مدیریت و رفع اشکال شبکه های سیمی و بیسیم را یاد می گیرید .

شما در اين دوره با موارد زير آشنا خواهيد شد.
 اصطلاحات معمول در شبکه
 بررسی مدل مرجع OSI و TCP/IP
تفاوت آدرس فیزیکی و منطقی و تغییر آدرس MAC
معرفی HUB ، Bridge و Switch
Bridge کردن شبکه وایرلس و شبکه کابلی
Router ، فرآیند Routing و مفهوم VLAN
 آموزش دستورات Ping و Tracert
ایجاد و تست Firewall Rule در ویندوز
مفهوم Load Balancing و مکانیزم کار تجهیزات Load Balancer
معرفی Modem و ساختار ارتباطی آن
معرفی IDS و IPS
 معرفی Packet Shaper و Content Filter
Wireless Access Point و استانداردها
معرفی سرویس DHCP و مفاهیم مربوطه
معرفی سرویس DNS و مکانیزم کاری آن

دو شعبه فعال