X

سخنی از موسس: 

خداوندم را سپاس میگویم که افتخار این را به من عطا نموده که به عنوان اولین کارآفرین درعرصه ایجاد اشتغال در زمینه آموزش تعمیرات موبایل به هموطنانم باری از دوش جامعه ام برداشته و برای هزاران هم میهن گرانقدرم اشتغال ایجاد نمایم.

مجتمع فنی تهران پایتخت با 2 شعبه فعال در تهران از پر افتخارترین کار آفرینان حوزه فنی حرفه ای میباشد که با سالها سابقه درخشان در زمینه آموزش ، دوره های تخصصی این رشته را با استفاده از بروز ترین متد آموزشی و با هدف کارآفرینی و آموزش مهارت های کوتاه مدت کارآموزان، برگزار می نماید و مهارت آموزان را آماده ی حضور در بازار کار می نماید .

افتخار ما کار آفرینی برای هزاران نفر ازکارآموزان با آموزش مهارت های کوتاه مدت می باشد.

دو شعبه فعال

معماري داخلي

معماري داخلي چرا دانستن مفاهيم اين دروس براي يک طراح دکوراسيون داخلي لازم است؟ دانستن اصول هنرهاي تجسمي باعث مي شود تا شما با مفاهيم اساسي فرم در دکوراسيون و هماهنگي هاي مرتبط با آن آشنا شويد. دانستن روش طراحي فضاهاي داخلي منجر به کاربرد علمي و صحيح تعادل ، ريتم در طراحي کردن فضاهاي خالي مي شود. آشنايي با کاربرد رنگ در دکوراسيون داخلي منجر مي شود تا شما به طور اصولي و دقيق از ترکيب بدني رنگ ها در فضاهاي داخلي استفاده نماييد. فراگيري علم سبک شناسي راهي براي خلق ايده هاي جديد براي فضاهاي داخلي منطبق با جريان هاي هنري در عصر تاريخ مي شود. کاربرد رايانه در دکوراسيون داخلي ابزاري مؤثر براي اجراي ايده در فضاي مجازي قبل از اجراي آن در فضاي واقعي.

دو شعبه فعال