X
دوره های دیپلم کار و دانش

دیپلم کار و دانش

دروس عمومی
ثبت نام دروس عمومی در ترم تابستان،پاییز و زمستان انجام می شود.
ثبت نام در ترم های پاییز و زمستان 18 واحد درسی تابستان 8 واحد درسی انجام می شود.
دروس مهارتی در حدود 12-4 ماه با توجه به انتخاب گرایش به اتمام می رسد.
امکان ادامه تحصیل در سطوح بالاتر
شرکت در آزمون سراسری بدون گذراندان پیش دانشگاهی
امکان ثبت نام در دانشگاه های علمی کاربردی و اخذ مدرک کاردانی

توضیحات جدول: پایه ارائه دروس در مدارس روزانه در صورت تغیر رشته از علوم انسانی , به شاخه کار و دانش درس زبان فارسی 2 با کد 5436 به جای زبان فارسی 2 با کد 5435 پذیرفته می شود. در صورت تغییر از شاخه نظری به شاخه کار و دانش , درس عربی 2 به جای عربی1/2 و عربی 2/2 پذیرفته می شود. در صورت تغییر رشته از رشته علوم انسانی به شاخه کار و دانش درس جغرافیای 1 به جای درس جغرافیای عمومی پذیرفته می شود با توجه به مقتضیات رشته مهارتی کار و دانش و با رعایت سایر ضوابط این دروس می تواند در پایه سوم نیز ارائه شوند .

 

دو شعبه فعال