X

موبایل

13.4.98 موبایل    5-6:30 فرد   مهندس مهرزاد

18.4.98 موبایل    11-1 فرد مهندس پورمحمد

18.4.98 موبایل    9-11 فرد مهندس پورمحمد

24.4.98 موبایل    1:30-3 زوج  مهندس پورمحمد

9.4.98   موبایل    5-6:30 زوج  مهندس پورمحمد

9.4.98   موبایل    9-11 فرد مهندس مهرزاد

10.4.98 موبایل    1-3 فرد  مهندس مهرزاد

10.4.98 موبایل    5-6:30 زوج  مهندس مهرزاد

10.4.98 موبایل    9-11 زوج     مهندس مهرزاد

10.4.98 موبایل نرم افزار     1:30-3 زوج  مهندس پورمحمد

 

نرم افزار موبایل

 

ماشینهای اداری ویژه شاغلین

10.4.98 ماشینهای اداری     9-11 زوج     مهندس تیموری

دوره پکیج

 

دوره کولر گازی

 

شروع دوره BMS

 

شروع دوره BMS

 

شروع دوره تعمیرات برد

15.4.98 برد الکترونیک 5-6:30 زوج  مهندس نیکوکار

26.4.98 برد الکترونیک 6:30-8 زوج  مهندس نیکوکار

شروع دوره تعمیرات موبایل

 

شروع دوره تعمیرات برد

 

12